జ్యోతిష్యం

Jyotishyam

  • Sree Rama Jataka Chakram

    Sree Rama Jataka Chakram

    శ్రీరాముని పుట్టుక సమయంలో గ్రహబలం అద్వితీయం దాన్ని దేవ రహస్యం అనవచ్చు. శ్రీరాముడు చైత్ర శుద్ధ నవమినాడు జన్మించాడు. అయిదు గ్రహాలు(గురువు, కుజుడు, రవి, శని, శుక్రుడు)…